Caixa Catalana

Perquè primer són les persones. Perquè ens importa el país.

Vull ser soci fundador de la Cooperativa de Primer Grau ETICAT, Sccl com nucli generador català del nou BANC ÈTIC, COOPERATIU I EUROPEU, amb seu legal a Lituània.

 
 


La Cooperativa ETICAT neix per bastir el nou BANC ÉTIC i COOPERATIU amb seu la Lituània


El nou BANC ÈTIC, COOPERATIU I EUROPEU, amb seu legal a Lituània és una iniciativa sorgida de la cooperativa "Zadruga za Èticno Financiranje" www.zef.hr, que és la més important de Croàcia.
Ells són una Cooperativa de Serveis Financers, que han fet ja dues peticions de Llicència Bancària al Banc Central de Croàcia. Totes dues sol-licituts els han estat rebutjades.
El juny de 2019 vam coincidir de CAIXA CATALANA amb els col-legues croates, en la trobada anyal de la Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa, que es va fer a la Cambra de Comerç d'Atenes. En aquella trobada vam establir un preacord, pel qual Catalunya participa des del minut 1 en la iniciativa croata.
Posteriorment es va fer el primer acte oficial d'aquesta iniciativa a l'Abadia de Montserrat.

El projecte consisteix en:

Unes 8 Cooperatives de Primer Grau, cadascuna a un país de la UE aplegarem forces
Les Cooperatives de Primer Grau en fundarem una de Segon Grau, a Lituània
Aquesta Cooperativa Lituana de 2n Grau (Que serà controlada totalment per les 8 de territorials de 1r grau) aplegarà tot el Capital Social del futur BANC ÈTIC COOPERATIU, amb seu legal també a Lituània
En aquest model, les accions del banc no cotitzen a cap borsa: Estan exclusivament en mans dels socis de les Cooperatives de Primer Grau que operen a cada país
Catalunya participa en aquest projecte amb la Cooperativa ETICAT, que volem fundar a l'estiu de 2020


El que jo puc aportar-hi


El projecte que tenim al davant és molt i molt ambiciós. Cal reconèixer també que va absolutament contra corrent... Ha de vèncer moltes inèrcies del sistema capitalista català i europeu. Pots participar-hi fente soci de ple dret, des de la fundació: Aportació de 100 euros al capital fundacional de la Cooperativa ETICAT Col-laboració a les despeses ordinàries del projecte, via quota trimestral de suport, de euros 17,14

Vull aportar 17.14 euros com donatiu a fons perdut, per ajudar el projecte:


Vull aportar 100 euros com capital fundacional (Son recuperables) de la Cooperativa ETICAT, puguent constar com SOCI FUNDADOR:

La Cooperativa de primer grau ETICAT serà el capítol català del futur BANC &eGRAVE;TIC, COOPERATIU I EUROPEU amb seu legal a Lituània que proposa la Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit.

Beneficis per Catalunya


En l'àmbit intern serà una recuperació de la Sobirania Financera Catalana, després de l'enfonsament de les nostres nou caixes d'estalvi, la fugida de La Caixa i "Banco Sabadell", etc.


El pes de Catalunya, en aquest projecte


Sovint Catalunya està més ben valorada a fora, que a casa nostra.
En el naixement del projecte Catalunya, per la seva envergadura econòmica és una de les zones amb més potencial econòmic i social.
Catalunya també és un referent per altres països, per exemple Irlanda, on el nostre moviment independentista és un referent per poder ells unificar finalment tota l'illa.


El nou BANC ÈTIC COOPERATIU I EUROPEU també es pot implantar a Catalunya Nord.


Una de les grans potencialitats que des d'una perspectiva política pot portar a Catalunya, el nou BANC ÈTIC és que la mateixa entitat pugui operar, des del principi als dos vessants del Pirineu.

Catalunya Nord ha estat històricament molt maltractat pel centralisme francès.
Avui el Llenguadoc i el Rosselló són dels territoris més empobrits de la França continental.
Els promotors del projecte, considerem un deure moral portar la nostra iniciativa al Llenguadoc i al Rosselló. Per aconseguir-ho s'ha de començar bastint una Cooperativa de Primer Grau a Perpinyà, com nucli inicial.


Beneficis per Europa


Sovint els arbres no ens deixen veure el bosc. Cada país pateix de grans desigualtats i mancances.
Bastir una multinacional ètica és molt important per la Unió Europea. El capitalisme imperant promou les concentracions bancàries, els tancaments d'oficines, etc.
El nou BANC ÈTIC, COOPERATIU I EUROPEU anirà doncs, contra aquesta tendència.


No


Actualment les oficines estatals que porten un nom tipus "Banco de España" ja són sols una oficina de representació del Banc Central Europeu a Frànkfurt. En tot aquest itinerari no hi ha cap necessitat d'anar per res, a Madrid...


De moltsPer començar: Recordem que la concessió d'una llicència bancària, inclús avui, és simplement una "gràcia", una concessió, que dóna un país a una entitat privada.
Abans de res, hem d'aclarir que el CAPITAL SOCIAL FUNDACIONAL, que cal anar acumulant i que si el projecte és acceptat, NO ES PERD, inclús si no aconseguim la llicència bancària.
Després cal tenir clar que l'itinerari que caldrà fer, tant a Catalunya, com a cada país involucrat, com especialment a Lituània, requerirà importants despeses, que seran a fons perdut.

EL CAPITAL FUNDACIONAL:

Aquest és un punt crític i determinant de tot el projecte. Per obtenir una llicència bancària cal dipositar una suma de diners a un compte del mateix Banc Central Europeu de Frankfurt. Aquests diners sempre són propietat de l'entitat promotora, però queden congelats mentre no arriba la llum verda. (Si el Banc Central Europeu rebutja la concessió de llicència bancària, l'entitat promotora recupera els diners dipositats)
En el moment de presentar la documentació necessària per obtenir la llicència bancària "teòricament" cal dipositar -i deixar congelats- 5 milions d'euros, que seran el CAPITAL FUNDACIONAL del Banc.
...A la realitat les coses van d'una altra forma: L'obtenció d'una llicència implica un seguit d'interèssos, per exemple:
El país que concedeix la llicència VOL que l'entitat resultant tingui la majoria dels seus treballadors al seu país i VOL que l'entitat beneficiï clarament al seu país.
Concedir una llicència bancària nova implica un risc pel país que la dona... Essencialment, aquest risc disminueix en la mida en què el CAPITAL FUNDACIONAL d'aquesta entitat sigui més important.

Ho podem dir d'una altra forma:
Per l'experiència acumulada d'experts que ja van passar al seu moment aquest tràmit tant complex, si en tot el conjunt de països involucrats poguéssim disposar d'uns 60 milions d'euros, podríem tenir la completa seguretat d'aconseguir la llicència bancària. LES DESPESES PREVISTES FINS A ACONSEGUIR LA LLICÈNCIA BANCÀRIA:
Cal redactar una documentació molt complexa, que implica unes 950 pàgines d'informació. Lituània ens permet de presentar-la pràcticament tota en anglès. Aquesta documentació cal que estigui supervisada per una auditoria de "reconegut prestigi". Els nostres col-legues croates han treballat amb Price Waterhouse.
Cal fer tota una feinada d'explicació del projecte, de recaptació del capital, de recaptació dels fons necessaris per cobrir les despeses ordinàries, etc.
Cal tenir uns tres tècnics treballant durant un any a Vílnius mentre encara no tenim la llicència bancària

Podem esperar que entre totes les iniciatives, durant tot l'itinerari del projecte necessitarem uns 2 milions d'euros en total, per durlo a terme.
(Al contrari que el Capital Fundacional que no es perd, la majoria de les despeses fetes en l'itinerari serà a fons perdut, sense possibilitat de comptabilitzar-les com despeses fundacionals, o de desenvolupament)


Toca ser realistes: La iniciativa que presentem és llarga, i molt complexa.(Resulta impossible avui preveure en quin any podrem disposar ja de comptes corrents pels socis)

Un breu llistat de tasques necessàries ens dóna una idea de quant de temps necessitarem:
Fundació a Catalunya de la Cooperativa ETICAT i obtenir la Inscripció al Registre de Cooperatives -A altres països ja tenen funcionant de fa anys les cooperatives de Primer Grau- Recaptació del "Capital Social Català" en mòduls de mínim euros 25
Recaptació, via aportacions de euros 17,14 dels diners necessaris per anar cobrint despeses administratives i de funcionament
Posar en comú en l'àmbit europeu de tot el projecte, consensuant les diferents visions i necessitats de cada país i de cada societat
Establir un nucli operatiu suficient a Vílnius, responsable final del projecte
Fundar una Cooperativa de Segon Grau a Vílnius
Redactar tota la documentació necessària i presentar-la a la delegació lituana del Banc Central Europeu (Repetim: Són unes 950 pàgines de documentació)
Mantenir treballant el nucli operacional, mentre no arriba la llicència bancària
Un cop aconseguida, cal registrar a escala de tota Europa la MARCA COMERCIAL del nou banc (Aquest procediment sols es pot fer un cop s'ha aconseguit la llicència. Pot ser molt dificultós i car, perquè s'ha de fer a escala europea)


Altres exemples, a EuropaLa cooperativa belga NEWB ha obtingut llicència bancària el gener del 2020

Estem el contacte amb la cooperativa belga NewB que va iniciar el seu recorregut l'any 2009 fins a aconseguir ara la llicència bancària.
Han fet una feina extraordinària, recaptant en total uns 25 milions d'euros de capital fundacional.
La seva estratègia d'implantació s'ha basat en impulsar una TARGETA DE DÈBIT DE PRE-PAGAMENT amb un acord amb MASTER-CARD
Aquesta targeta li permet a cada usuari, per cada pagament que fa, fer un donatiu de 0,05 € a l'ONG belga de la seva elecció